Goodstore Header

< Terug naar beoordelingen

Actievoorwaarden en spelregels Reviewactie

Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor de winacties omtrent de beoordelingspagina van Goodstore Netherlands B.V.

Artikel 1 De reviewactie van Goodstore Netherlands B.V.

 1. Onder reviewactie van Goodstore Netherlands B.V. wordt verstaan, de winactie op de beoordelingspagina’s die is uitgeschreven door de webstore Goodstore of één of meer van haar webshops gevestigd te Pijnacker. Hierna allen te noemen: Goodstore.
 2. Op onze reviewactie zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 3. Deelname aan de actie is gratis.

Artikel 2 Deelnemers

 1. 1. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 2. 2. Iedere deelnemer kan tijdens de actieperiode maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 3. 3. Een deelnemer kan alleen deelnemen aan de actie wanneer hij of zij een bestelling heeft geplaatst binnen de actietermijn.
 4. 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de reviewactie.
 5. 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
 6. 6. Medewerkers van Goodstore zijn uitgesloten van deelname.
 7. 7. Goodstore behoudt het recht om deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform de actievoorwaarden handelen.

Artikel 3 Deelname

 1. 1. U maakt kans om te winnen vanaf het moment van deelname.
 2. 2. U kunt deelnemen aan de reviewactie door Goodstore te beoordelen via:
 3. a. Google: Met uw Google account kunt u Goodstore beoordelen. U neemt deel aan de reviewactie met de profielnaam van uw Google account.
 4. b. Facebook: Met uw Facebookprofiel kunt u Goodstore beoordelen, u neemt deel aan de reviewactie met uw Facebookaccount.
 5. c. Feedback Company: indien u in het bezit bent van een e-mail adres kunt u een beoordeling schrijven. U kunt alleen deel nemen aan de actie wanneer u de deelname niet anoniem is. U neemt deel met uw e-mail adres.
 6. 2. Alleen niet anonieme en volledig ingevulde deelnames worden in behandeling genomen.
 7. 3. Door deelname aan de reviewactie gaat u akkoord met deze actievoorwaarden.

Artikel 4 Looptijd en trekking

 1. 1. De actie heeft telkens een looptijd van een semester.
 2. 2. Een semester loopt van 1 januari tot en met 30 juni en van 1 juli tot en met 31 december.
 3. 3. Tenzij Goodstore te kennen geeft te stoppen met de reviewactie wordt de actie ieder semester herhaald.
 4. 4. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 5. 5. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na het aflopen van het semester persoonlijk geïnformeerd via een persoonlijk bericht.
 6. 6. Ieder semester wordt er uit alle deelnemers via Google, Facebook en Feedback Company een winnaar getrokken. De winnaar wint een waardecheque ter waarde van €100, zegge: honderd euro.
 7. 7. Deelnemers die de prijs niet hebben gewonnen ontvangen hierover geen persoonlijk bericht.
 8. 8. Goodstore kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 9. 9. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 10. 10. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.

Artikel 5 Persoonsgegevens en publiciteit

 1. 1. De persoonsgegevens die in het kader van winacties en reviewacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door Goodstore en worden niet verstrekt aan derden.
 2. 2. De winnaar van de prijs geeft Goodstore toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze reviewactie en zullen hun overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van Goodstore verlenen voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden. De winnaar die zijn of haar medewerking verleend aan promotionele activiteiten van Goodstore heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.

Artikel 6 Klachten

 1. 1. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Goodstore.
 2. 2. Klachten omtrent deze Actievoorwaarden dienen schriftelijk te worden ingediend bij Goodstore
 3. 3. Goodstore handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 4. 4. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 5. 5. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de Goodstore Netherlands B.V. Klantenservice via: 070 – 3070400 of per e-mail via: info@goodstore.nl. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.

Gebruik van deze website betekent dat je onze algemene voorwaarden accepteert.

Copyright 2018 Goodstore Netherlands B.V. Tel 070-3070400

brochurehoudershop.nl

🍪 Cookie instellingen
Fijn dat u er bent! We helpen u graag zo optimaal mogelijk en gebruiken hiervoor cookies. Stel ze hieronder naar wens in. Deze instellingen kunt u altijd wijzigen.